У нашој школи, која има адекватне просторије (специјализоване кабинете), потребну прописану опрему и наставна средства и стручно наставно особље, могуће је и ванредно школовање за трогодишње, четворогодишње школовање и специјалистичко школовање које траје годину дана. Пошто наша школа има атрактивне смерове који су тражени на тржишту рада, за ванредно школовање опредељују се ученици који желе да се дошколују или преквалификују и тако заснују радни однос. Ученици који су завршили трогодишњи смер уписују четворгодишњи смер сличног профила, а касније и 5. степен стручне спреме (специјалиста).

Ванредно школовање за трогодишње образовне профиле могуће је за следеће смерове: кувар, посластичар, конобар и трговац.

Ванредно школовање за четворогодишње образовне профиле могуће је за следеће смерове: економски техничар, правно- пословни техничар, туристичко- хотелијерски техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар и трговински техничар.

Ванредно специјалистичко школовање у трајању од једне године (V степен) могуће је за следећа занимања: кувар специјалиста, посластичар специјалиста, конобар специјалиста и туристички организатор.

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ