ПРИЈАВА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

ПРИЈАВА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА АПРИЛСКИ  РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ У ПЕТАК 26.03.2021.  од 9,00 до 13,30

  • УСМЕНИ ИСПИТ 650,00
  • ИСПИТ СА ПИСМЕНИМ ЗАДАТКОМ 750,00
  • ИСПИТ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 1000,00
  • (КУВАРСТВО И ПОСЛАСТИЧАРСТВО)
  • МАТУРСКИ ИСПИT 2300,00
  • ЗАВРШНИ ИСПИT 1850,00

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1152666-83

НАПОМЕНА: Моле се ученици да приликом уплате упишу ПОЗИВ НА БРОЈ.