ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Потребна документација за упис:

  • Пријава (добија се у нашој школи када дођете на упис)
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење
  • Сведочанства за пети, шести, седми и осми разред