Помоћно особље

Домар: Станковић Бобан

Спремачице: Малко Биљана,  Живојиновић Весна, Пауновић Јованка, Вујанић Стојанка,  Василчин Снежана, Ђорђевска Јасмина, Цукић Ана