Помоћник директора

Vickov Dragana

Драгана Вицков, професор

 

 

Радна биографија

Драгана Вицков, професор српског језика и књижевности

Образовање: Економско-трговинска школа “Паја Маргановић“ Панчево, Филолошки факултет у Београду, Група за српску књижевност и језик са општом књижевношћу, бр. дипломе 204461, 28.04.2001; мастер на истом факултету (ред. бр. 291107 од 20.10.2010)

Положен стручни испит за професора српског језика и књижевности у априлу 2002. године на Филолошком факултету у Београду, број 5150 од 10.04.2002.

Радно искуство: ОШ „Вук Ст. Караџић“ Старчево, ЕТШ „Паја Маргановић“ Панчево (20 година)

Сарадник у организацији Црвени крст Панчево, члан Управног одбора Црвеног крста Панчево.