Упутство за реализацију наставе по комбинованом моделу

Упутство за реализацију наставе по комбинованом моделу
  • Образовно-васпитни рад реализује се по комбинованом моделу наставе, а за ученике који су се определили по моделу онлајн наставе.
  • Непосредна настава се изводи у школи са часовима у трајању од 30 минута, према приложеној сатници.
  • Смене се не ротирају, већ су фиксне – у преподневној смени је 1. и 3. разред, у послеподневној смени 2. и 4. разред.
  • Сва одељења у школи деле се на две групе, како број ученика у групи на настави у школи не би био већи од 16 ученика.
  • Ученици  прве групе долазе на непосредну наставу једне недеље, а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину, када на непосредну наставу долазе ученици друге групе и тако редом.
  • У радној недељи када група ученика не долази на непосредну наставу, већ похађа наставу на даљину, наставни садржаји се реализују по правилима рада за наставу на даљину.
  • Настава вежби, практичне наставе, страних језика и других предмета код којих се одељење дели на две групе мање од 16 ученика, увек се изводи у школи, што значи да на те часове долазе ученици обе групе и у недељи када се из осталих предмета за ученике те групе изводи настава на даљину.
  • Наставници ће припреме и наставне садржаји припремати у дигиталном облику, како би исте поделили са ученицима који су те недеље код куће или су се определили за наставу на даљину.
  • Ученици који су се определили за наставу на даљину долазе у школу на часове провере знања, израде контролних и писмених задатака, ради предавања практичних радова.
  • Сви ученици се оцењују непосредно у школи, у договору са наставником долазе у школу и у недељи када је њихова група на настави на даљину уз основни услов да број ученика у групи није већи од 16.

01. септембра 2020. године у школу долазе ученици 2. 3. и 4. године на часове одељенског старешине, према приложеном распореду.

Прве радне недеље од 02. до 05. септембра 2020. на наставу у школу долазе ученици I групе, док ученици II групе остају код куће и раде по принципу наставе на даљину.

Након тога, групе се наизменично ротирају.