Сатница

Сатница за часове у трајању од 45 минута и 30 минута

animatedclock2