Стручна конференција за професоре стручних предмета

Стручна конференција за професоре стручних предмета
Брзина промена које се одигравају у сфери образовања, као и економској сфери, захтева интензивнију размену искуства по питању наставе, наставних планова и програма, савремених процеса у областима којима се баве, савремених вештина у области примене ITC у економији. Подстакнут потребом за променама и унапређењима, Економски факултет Универзитета у Београду, као најстарија научно-образовна установа у области економије побринула се за осмишљавање, организовање и реализацију стручне конференције за наставнике стручних предмета (економског усмерења). Конференција је одржана у суботу, 26. новембра 2016. године на Економском факултету у Београду, којој су присуствовали наставници из средњих школа са територије целе Србије. Конференцију је отворио декан Економског факултета, проф. др Бранислав Боричић, а учеснике су поздравили и представници Заједнице економских, правно-биротехничких, угоститељско-туристичких и трговинских школа. Конференција је организована кроз пленарна предавања, сесије и радионице. Уводна пленарна излагања била су посвећена савременим тенденцијама у пословној економији и образовању у функцији одрживог развоја и конкурентности привреде. На секцијама су разматране теме: могућности примене статистике и информатике у настави економскох садржаја, пословна економија у средњој школи, рачуноводство и економика предузећа.
Радионице су биле посвећене усавршавању педагошких вештина, могућностима примене „Мооdle“ платформе у настави, примени база података и статистике у настави економске групе предмета, усавршавању рачуноводствених програма, управљању ризицима инвестиционих пројеката и разумевању психологије потрошача кроз игру улога.
Професори који су присуствовали конференцији: Коњевић Стојан, Панајотовић Иван, Текијашки Сања, Спасић Љиљана, Шкаљак Марина, Боговић Марија, Параушић Драгана, Перић Ивана и Алексовска Радмила.
15224650_10208098387357541_359814452_o 15271284_10208098387917555_2024868480_o ef