Reproduktivno zdravlje

Reproduktivno zdravlje

Predavanje lekara Preventivnog Centra Doma Zdravlja, na temu Reproduktivnog zdravlja,  održano je 24.3. i 4.4.2014. u prostorijama škole.

Predavač: ginekolog Jasmina Savković

Predavanje su odslušala odeljenja:

– 24.3.2014.  –  IV-1, IV-2, IV-3, IV-4 i IV-5

– 4.4.2014.   –  III-6, III-8 i III-9

Pedagog škole,

Tatjana Nikolić