Одобрена средства за опремање кабинета

Одобрена средства за опремање кабинета

Закључком градоначелника града Панчева од 09.06.2020. године, расписан је Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања: “Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе” у 2020. години.

Oд укупно 10 школа, у којима се реализује настава средњег образовања и васпитања, на конкурс се јавило седам школа са осам предлога пројеката. Савет за запошљавање града Панчева је на својој седници од 06.08.2020. године, разматрао пријаве по расписаном јавном позиву, и дао позитивно мишљење за два предлога пројекта.

Градоначелник града Панчева је прихватио предлог Савета за запошљавање о финансирању два пројекта у укупном износу од 500.000,00 динара.

Градоначелник града Панчева је одобрио средства за финансирање следећа два пројекта:

1.) Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево, Опремање кабинета за куваре, конобаре и посластичаре савременом опремом – финансирање у износу од 248.662,00 динара и

2.) Машинска школа „Панчево“ Панчево, Опремање кабинета за мехатронику, компјутерско управљање и компјутерско конструисање са шест десктоп рачунара са пратећом опремом – суфинансирање у износу од 251.338,00 динара.

Чланови Градског већа града Панчева задужени за образовање и рад, запошљавање и социјалну политику, Татјана Божић и Миленко Чучковић, уручили су уговоре директору Машинске школе „Панчево“ Ненаду Дојчиновићу и помоћници директора Економско-трговинске школе „Паја Маргановић“ Драгани Вицков.