КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 19.08.2019.
9h Наставничко веће
11h Педагошки колегијум

УТОРАК 20.08.2019.
9h Поправни испит за предмет Ревизија
9h Писмени испит за предмет Српски језик и књижевност

СРЕДА 21.08.2019.

9h Поправни испит за предмет Обука у виртуелном предузећу
9h Поправни испит за предмет Пословна економија
9h Поправни испит за предмет Пословна комуникација

ЧЕТВРТАК 22.08.2019.

9h Поправни испит за предмет Финансијско пословање
9h Усмени испит за предмет Српски језик и књижевност

ПЕТАК 23.08.2019.

9h Наставничко веће
ПОНЕДЕЉАК 26.08.2019.
Састанци Стручних већа за областе предмета, актива и тимова школе

УТОРАК 27.08.2019.
9h Писмени испит за предмет Српски језик и књижевност-матурски рад

СРЕДА 28.08.2019.

9h Израда матурског рада

ЧЕТВРТАК 29.08.2019.

9h Наставничко веће

ПЕТАК 30.08.2019.

9h Наставничко веће