Važno obaveštenje za maturante !!!!

Važno obaveštenje za maturante !!!!

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i radna grupa za pripremu maturskog ispita za obrazovni profil finansijski administrator – ogled revidirali su Priručnik o polaganju maturskog ispita za obrazovni profil finansijski administrator – ogled, na osnovu koga će se sprovoditi maturski ispit juna 2015. godine.

Finansijski administrator ogled

Ovim putem obaveštavamo učenike da je Priručnik postavljen na internet stranici Zavoda http://www.zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-matura/