УПУТСТВО МАТУРАНТИМА КОЈИ ПОЛАЖУ ЕКСТЕРНУ МАТУРУ ЗА 2015/2016. ГОДИНУ

УПУТСТВО МАТУРАНТИМА КОЈИ ПОЛАЖУ ЕКСТЕРНУ МАТУРУ ЗА 2015/2016. ГОДИНУ
  • На дан испита, пола сата пре почетка, наставници дежурни током тестирања записнички преузимају коверат са тестовима за ученике и отпечаћују га у учионици, пред ученицима.
  • Израда теста траје 180 минута.
  • Дежурни наставник је дужан да све мобилне телефоне покупи од ученика и стави на једну клупу.
  • Дежурни наставник мора проверити да ли су ученици одложили телефоне, торбе, јакне итд. на клупу која је предвиђена само за приватне ствари.
  • Ученици на столу, осим прибора за рад могу имати само флашу воде.
  • Од прибора је дозвољено да ученик поседује обичну оловку, хемијску оловку, гумицу и дигитрон (мобилни телефон је забрањен да се користи уместо дигитрона).
  • Током израде теста, сваки ученик седи сам у клупи.
  • У учионици, где се врши тестирање, дежурају по два наставника који према Правилнику о врсти стручне спреме не могу предавати предмете обухваћене тестом.
  • Коначне одговоре и резултате при решавању теста ученик мора исписати хемијском оловком.

 

                                                                                                          СРЕЋНО!!!