УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Упис у први разред обавиће се 5. и 6. јула 2016. године у времену од 08,00 до 15,00 часова у просторијама школе.

За упис се подносе  следећа документа:

  1. Пријава за упис;
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинална сведочанства за       VI, VII и  VIII разред, као и сведочанство о завршеној основној школи;
  3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
  4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова.