Униформе за ученике друге године смера туристички техничар

Униформе за ученике друге године смера туристички техничар

Ученици друге године смера туристички техничар од данас ће практичну наставу, вежбе, блок наставу, професионалну праксу из стручних предмета обављати у униформама са грбом наше школе.

Поред лепшег изгледа ученика, униформе су неопходнe за обављање наставе у блоку у предузећима туристичке привреде и прописане су правилником Министарства просвете о полагању матурског испита.

Верујемо да ће наши ђаци бити препознатљиви и ван наше школе и да ће своје задатке обављати успешно.

Предметни професор,

др Живана Крејић

2tt uniforme