slajder-eko-61

туристичко-хотелијерски ТЕХНИЧАР

Туристичко- хотелијерски техничар је занимање које је намењено ученицима који воле да путују, који су комуникативни, креативни и воле стране језике.

По завршетку школовања, туристичко- хотелијерски техничар обавља послове у туристичким агенцијама и смештајним објектима (хотелима). Такође, после школовања на овом образовном профилу стекли су добра знања за даљње школовање на туристичким, хотелијерским, филолошким и другим факултетима.

У току школовања, туристичко- хотелијерски техничари стичу знања и вештине за организацију и продају туристичких аранжмана, продају и посредовање у продаји угоститељских и туристичких услуга, организују боравка и путовања туриста на многим дестинацијама, организују туристичке водиче. Приликом путовања у иностранство, посредују у прибављању путних исправа и виза потребних за прелазак границе и боравак у иностранству. Организују и израђују агенду извођења скупова и манифестација. Учествују у раду и организацији хотелских служби.

Стручним предметима ученици стичу применљива знања која имају прилику да увежбавају и реализују на практичној настави у специјализованом и добро опремљеном кабинету за Агенцијско и хотелијерско пословање (виртуелни хотел и виртуелна туристичка агенција) као и у објектима туристичке привреде (туристичким агенцијама, хотелима, хостелима). Сарадњом са туристичким агенцијама и хотелима омогућавамо ученицима да своја знања употпуне квалитетним практичним радом у стварном пословном окружењу код послодавца који у својим објектима запошљавају наше ученике након завршеног школовања.