Image-of-supermarket-worker

тргоВАЦ

Трговац је веома тражено занимање пошто се свакодневно отварају разноврсне продавнице и тржни центри, тако да се брзо добија запослење.

Током школовања ученици стичу знања и вештине за трговца у малопродајним објектима за које их оспособљава веома стручан наставни кадар у оквиру стручних предмета који се реализују у специјализованом и добро опремљеном трговинском кабинету у школи и у разноврсним трговинским објектима у којима се реализује практична настава.

Након завршеног школовања имају могућност наставка даљњег усавршавања.