СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Дана 17.11.2018. у просторијама школе реализован је семинар под називом “Безбедност и здравље на раду у дуалном образовању”, каталошки број програма 899. Организатор програма је ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ- Висока инжењерска школа струковних студија, Земун. Циљ програма је едукација наставника средњих стручних школа о ризицима којима су ученици изложени у току дуалног образовања и о превентивним мерама које би утицале да се ризик од повреда и оштећења здравља сведе на минимум. Наставници су информисани о обавезама установе за стручно образовање и обавезама послодавца у обезбеђивању примене превентивних мера у циљу остваривања безбедних и здравих услова за практичну наставу ученика. Наведена обука се реализовала у склопу припреме школе да од 01.09.2019. године спроведе дуално образовање на пет образовних профила: туристичко-хотелијерски техничар, трговац, кувар, конобар, посластичар.

IMG_20181117_113411