СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ- „Искористи час“

СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ- „Искористи час“

У суботу,18.11.2017. године, у просторијама ЕТШ „Паја Маргановић“ (Семинарска сала) одржан је акредитовани семинар „Искористи час“, на коме је присуствовало 30 професора из наше школе.Семинар, чији је каталошки број 390, компетенције К2 у трајању од 8 часова, веома успешно су реализовале Данијела Ивановски и Ана Ракита.

Циљеви семинара били су:

  • оспособљавање наставника за коришћење часа као функционалне јединице наставе,
  • подизање квалитета реализације часа у складу са Правилником о стандардима наставе и учења,
  • оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе и рационално коришћење времена на часу, и
  • подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.

Теме програма семинара су:

  • праћење, вредновање и реализација наставног часа,
  • анализа часа кроз стандарде наставе и учења,
  • израда припреме за час у складу са стандардима наставе и учења и
  • мотивација ученика за учење.

Семинар је успешно реализован захваљујући доброј организацији, занимљивим и корисним садржајима, добро постављеним задацима који ће професорима олакшати реализацију часа и доброј сарадњи између предавача и наших професора.

20171118_13581720171118_135827