ПРИЈАВА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2015/2016 ГОДИНЕ

ПРИЈАВА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2015/2016 ГОДИНЕ

ДАТУМ ПРИЈАВЕ: УТОРАК 16.08.2016. од 9,00 до 13,30

ЦЕНЕ:

УСМЕНИ ИСПИТ 650,00
ИСПИТ СА ПИСМЕНИМ ЗАДАТКОМ 750,00

ИСПИТ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 1.000,00
(КУВАРСТВО И ПОСЛАСТИЧАРСТВО)

МАТУРСКИ ИСПИТ 2.300,00
ЗАВРШНИ ИСПИТ 1.850,00

Д и р е к т о р
Милан Параушић