Prevencija nasilja u porodici – nasilje nad decom

Prevencija nasilja u porodici – nasilje nad decom

24.04. prof. dr Radomir Čolaković održao je predavanje za profesore na temu “Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom)”. Profesori smatraju da je navedeno predavanje veoma korisno za rad sa učenicima i roditeljima.  Zahvaljujemo se profesoru Čolakoviću na uspešnoj saradnji.