pravni tehnicar

ПРАВНО- ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР

Ово занимање је комбинација комуникације са људима и обраде докумената. Правно- пословни техничари су канцеларијски службеници који раде послове из области права и администрације. Обично се запошљавају у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, адвокатским канцеларијама, код јавних бележника и сличним делатностима.

У току школовања, ученици стичу знања и вештине за секретарско пословање, матичну евиденцију, послове кореспонденције, послове правног промета и правне поступке.

Након завршетка школовања за овај образовни профил, ученици стичу добру основу за упис на правни факултет, али и за друге тзв. друштвене факултете, пошто се стичу и знања из различитих општеобразовних премета.