ПОПРАВНИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ

ПОПРАВНИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ

19.8.2020. среда,  почетак поправних испита од 10 часова:

Физичко васпитање у 10 часова: 1-5, 7 ученика: Мијовић Ана, Спасовски Горана, Нистор Михаела, Копчокова Кристина, Калиновић Андре, Вујовић Милена, Вестек Јана ; 1-6, 1 ученик: Јанковић Милован

Комисија: Трифуновић Б, Цветкоски Љ, од. старешина

Основи радног права у 10 часова: 3-3, 1 ученик: Чигоја Мина

Комисија: Радоњин З,  Деља В, Перковић Ј.

Пословна економија у 10 часова: 4-1, 1 ученик: Баљак Бранислав

Комисија: Перић И, Боговић М, Коњевић С.

26.8.2020.  среда, почетак матурских испита од 10 часова.

26.8. среда, у 10 ч. Финансијско-рачуноводствена обука: 4-3, 5 ученика: Божин Стефан, Јакубов Татјана, Живковић Тамара, Алавања Бранислава, Јањић Ђорђе

Комисија: Банковић М, Јокић И,

27.8. четвртак,  у 10 ч. Тест за проверу стручно-теоријских знања, 4-3, 1 ученик: Јањић Ђорђе

Комисија: Банковић М, Јокић И, Живуљ М.

Дежурство: Перишић Д.

28.8. петак, у 10 ч. Услуживање-завршни испит  3-7, 1 ученик: Јањић Марко

Комисија: Будалић Б, Добросављев В, Дотлић С.

28.8. петак, у 10 ч.  Српски језик и књижевност, матурски испит, ванредни

Комисија: Лазић М, Ковачевић М.

Дежурство: Марковић Б.