ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД КРОЗ УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ