ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Кандидати који су распоређени (примљени) подносе оригинална документа за упис у средњу школу 08. и 09. јула  од 08,00 до 15,00 часова

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО АДМИНИСТРАЦИЈА

 1. Пријава за упис
 2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
 3. Лекарско уверење

 

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ

 1. Пријава за упис
 2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
 3. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за трговце и угоститељско-туристичке смерове:

( наведено уверење мора да садржи:

 • Посластичар: а1-а5-д1-д2-д3-ф-м
 • Туристичко хотелијерски техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3
 • Трговац: a1–a2-a4-b–d1–d2–d3–e–f
 • Конобар: а1-а2-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г
 • Кувар: а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-м )