ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани, на овој страници можете погледати најважније информације у вези са функционисањем Економско-трговинске школе “Паја Маргановић“ из Панчева током ванредног стања 2020. године.

 Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Едукативни садржај за учење на даљину за ученике средњих школа биће емитовани на РТС Планета. rtsplaneta.rs 

О распореду часова можете се информисати на сајту: www.rasporednastave.gov.rs. Распоред наставе на даљину за сва одељења је исти као и постојећи распоред наставе у преподневној смени.

Основцима и средњошколцима у Србији доступна предавања и на две интернет странице: http://www.rts.rs/page/school/ci.html  и https://mojaskola.rtsplaneta.rs/

Директор, наставничко веће и педагошки колегијум обавезни су да уз сарадњу одељенских старешина израђују недељни оперативни план и врше евалуацију истог. Наставници су у обавези да формативно прате напредовање ученика током ванредног стања како би то касније било искоришћено за сумативно оцењивање ученика на крају школске године.

Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све видове обавељеног учења на даљину, чиме се стварају услови за за редован завршетак наставне године.

Опширније о свему у допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 005-Настава на даљину

Обавештавамо вас да је дошло до промене календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама. Детаљније погледајте у следећем допису Министарства просвете: 013-ИЗМЕНА КАЛЕНДАРА

Министар просвете послао је допис о досадашњем искуству у учењу на даљину у коме се моле сви наставници да се придржавају наведених смерница у раду. Допис можете прочитати у документу: 016-искуства

Поштовани наставници, можете погледати распоред блок наставе, професионалне праксе и датум завршетка теоријске наставе  за одељења у документу: 022-РАСПОРЕД НАСТАВЕ-5

Поштовани наставници, како је Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије прописало обавезно формативно оцењивање ученика за време ванредног стања услед епидемије ЦОВИД-19, упутство о уношењу активности у есДневник можете погледати у следећем документу: Uputsvo za unošenje aktivnosti u svrhu formativnog ocenjivanja

Поштовани наставници, упутство о бројчаном оцењивању ученика за време трајања ванредног стања можете погледати у следећем документу: 019-Оцењивање

Поштовани наставници, упутство о начину полагању матурског завршног испита можете погледати у следећем документу: 020-ZUOV-MATURE

Материјал који наставници могу да користе за своја предавања налазе се на порталу РТС Планета..