Историјат

BATA0534

Економско-трговинска школа „Паја Маргановић”  у Панчеву, специјализована је за изучавање економско-трговинске групе предмета и угоститељске струке, профиле (кувар, конобар и посластичар).

Потреба за школама овог профила датира још од 19. века. Прва школа овог типа у нашем граду основана је 17. марта 1959. године. Маја 1958. године Срески народни одбор у Панчеву одлучио је да се за потребе школовања ученика у привреди, из насељених места Среза, у Панчеву формира Периодична школа ученика привреди. Одређен је одбор за формирање школе, додељена приземна зграда бивше Тракторске школе, па је школа почеле са радом 1958. године. Настава се обављала у три смене које су трајале по три месеца. Ученици су били смештени у средњошколском интернату у граду или су путовали у школу из својих села.  Од наставних кадрова само је троје наставника било у сталном радном односу, док је других двадесет петоро наставника ангажовано хонорарно из других панчевачких средњих школа. Периодична школа ученика у привреди образовала је ученике за занимања занатлијске струке: текстилце, фризере, грађевинаре, дрво-прерађиваче, металце и електричаре. До реформе образовних установа 1976. уведени су нови смерови, угоститељски и трговински, захваљујући спајању са школом „Борис Кидрич”. Од тада се у школи образују висококвалификовани радници. После неколико година Школа је променила систем наставе. Прешла је на редовну наставу и добила назив „Школа ученика у привреди”, а касније Школа за квалификоване раднике „Паја Маргановић”. Реорганизацијом средњих школа у Панчеву, Школа је 1976. претворена у школу за заједничко средње васпитање и образовање „Паја Маргановић” са одељењима у Панчеву и истуреним одељењима у Омољици и Опову. Школа је имала укупно 60 одељења, 95 професора у настави и 32 остала радника. Школске 1983. године Школа се реорганизује у четворогодишњу средњу школу и добија назив Средња школа за образовање кадрова у терцијалним делатностима, робном и новчаном промету „Паја Маргановић”. Ученици 1. и 2. разреда образују се по заједничким основама, а  у 3. и 4. ученици се опредељују за економску, трговинску, угоститељску и туристичку струку. Реформом школства у јесен 1987. ученици похађају школу по новим плановима и програмима за следећа занимања и струке:

Економска, биротехничка, трговинска, угоститељска и занатска (кројачи мушке и женске одеће). Од 1988.-2006. ученици у првом разреду врше избор занимања у који су укључени и стручни предмети. Трансформација школа значила је враћање на средње стручне школе и гимназију, а извршене су и бројне измене у наставним плановима и програмима. Ове промене биле су условљене распадом СФРЈ и стварањем СРЈ. Неки предмети су укинути, а други уведени.  Битне промене извршене су у настави историје, географије, језика књижевности. Идејно усмерени предмет марксизам и социјалистичко управљање, који је у усмереном образовању изучаван све четири године, укинут је 1991. године, а заменили су га основи филозофије, логика и социологија. Предмет одбрана и заштита укинут је 1994. године. Укинути су и предмети економика СФРЈ и друштвено уређење.

ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ И УСЛОВИ РАДА Школа је током година мењала зграде у којима је одржавана настава. Најпре је била смештена у згради данашње Електотехничке школе „Никола Тесла” у улици Максима Горког 7. Реорганизацијом наставе из 1983. Школа поред промене назива мења и зграду у којој се одржава настава и од тада до данас седиште школе је у улици Ослобођења 25 у Панчеву. Данашња зграда Школе подигнута је 1963. године и првих година у њој се налазио Интернат у коме су боравили ученици из околних места. У приземљу су биле смештене учионице, на горња три спрата спаваонице, док је данашња фискултурна сала имала функцију трпезарије. Школска зграда није довршена, јер је у првобитном плану било да се поред садашње зграде у продужетку улице Ослобођења зидају додатне учионице. После укидања Интерната собе су претворене у учионице, зборницу и канцеларије директора, секретара и рачуноводства. У другом делу зграде налазе се кабинети за практичну наставу трговаца, конобара, посластичара и кувара.

Школски живот се одвија на простору од 2500 метара квадратних. Постоји 10 кабинета и 18 специјализованих учионица. Специјализоване учионице су за следеће предмете: две учионице за српски језик, три учионице за страни језик, једна учионица за ликовну културу и музичку уметност, три учионице за математику и физику, једна учионица за биологију и хигијену, три учионице за економску групу предмета, једна учионица за историју, филозофију и друштвено уређење, једна учионица за географију. Кабинети су за следеће предмете: информатику и рачуноводство, за пословну информатику, технику продаје, услуживање, куварство, посластичарство, кореспонденцију и стенографију. Школа има и салу за физичко васпитање у којој се одвија настава поменутог предмета, а користи се и за разне ваннаставне активности. У школи постоји библиотека са око 10000 наслова у којој ученици и запослени могу наћи потребну лектиру и друге интересантне књиге, као што су разна енциклопедијска издања и велики број дела савремене прозе и поезије. У школи постоји и ученички клуб у коме ученици за време одмора и пауза могу да слушају музику и попију сок и кафу. Поред овога, ученици могу да купе ужину по приступачним ценама.