МОГУЋНОСТ ЗА НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

МОГУЋНОСТ ЗА НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број 128-611-73/2020-01 од 4. 1. 2021. године,  ЕТШ „Паја Маргановић“ Панчево,  добила је сагласност за упис ученика на специјализацију у једногодишњем трајању за следеће образовне профиле:

  • Туристички организатор специјалиста
  • Кувар специјалиста
  • Конобар специјалиста
  • Посластичар специјалиста

О условима уписа можете се информисати у Школи.

(тел. 314-349, мејл: ekoskopa@gmail.com)

Позивамо све заинтересоване да нам се обрате.