КОРЕЛАЦИЈА ПРЕДМЕТА АГЕНЦИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СА ПРЕДМЕТИМА УСЛУЖИВАЊЕ И КУВАРСТВО

КОРЕЛАЦИЈА ПРЕДМЕТА АГЕНЦИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СА ПРЕДМЕТИМА УСЛУЖИВАЊЕ И КУВАРСТВО

Ученици друге године са смера туристички техничар били су гости угоститељског блока наше школе и присуствовали часовима Услуживања и Куварства.

У оквиру наставних садржаја из предмета Агенцијско пословање у којима се изучавају опремљеност и технологија израде и послужења јела и пића у смештајним капацитетима и угоститељским објектима, посетили смо кабинете у нашој школи у којима се изводи пракса за смерове Кувар, Конобар и Посластичар. Том приликом ученици су упознати са опремом која постоји у кухињама, ресторанима и посластичарницама. Поред опреме, ученици су упознати са технологијом израде хране и начинима на којима се она послужује. Професор Бранко Будалић, у конобарском кабинету, ученицима је држао предавање о занимању и технологији рада конобара и демонстрирао им врсте послужења јела. Професорка Андријана Крсмановић, у куварском кабинету, укратко им је објаснила опрему којом располаже куварски кабинет и начинима израде хране.

Ученици су били задовољни овом посетом јер су на примеру упознати са садржајима који су предвиђени наставним планом за Агенцијско пословање. Иако су садржаји везани за смештајне капацитете они су и у школским кабинетима могли да се упознају са технологијом рада ресторана, кухиње и посластичарнице.

ИЗВЕШТАЈ ПОДНЕЛА

БРАНКА МАРКОВИЋ

Fotografije iz ugostiteljskog kabineta