Portrait of waitress holding champagne flutes on tray

конобар

Конобарско занимање подразумева послове услуживања хране и пића у угоститељским објектима. Током школовања ученици стичу знања и вештине за конобара за које их оспособљава веома стручан наставни кадар у оквиру стручних предмета који се реализују у специјализованом и добро опремљеном кабинету за услуживање у школи и у угоститељским објектима у којима се реализује практична настава.

Ученици ће на овом смеру научити да обављају све послове које ово занимање подразумева од постављања столова, преко дочека гостију и опхођења са њима, прихватања поруџбина, услуживања хране и пића, испостављања и наплате рачуна, распремања столова и прања и сортирања судова.

Након завршеног школовања, конобари веома брзо проналазе посао и то најчешће у објектима у којима су обављали праксу. Такође стичу могућности за наставак школовања из области ресторатерства, угоститељства, хотелијерства и туризма.