КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020

Економско -трговинска школа „Паја Маргановић”

26100 Панчево , Ослобођења 25, Тел : 013/314-349

ekoskopa@gmail.com, www.ekosko.edu.rs

 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

JNPA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  ……………………………… 30 /5/……4 ГОД

JNPA SB 4L05S . . . ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР………………………30 /5/……4 ГОД

JNPA SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР……………………………..30 /5/……4 ГОД

 

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

JNPA SB 3K07S …….КОНОБАР …………………………………………………..15 /3/……3 ГОД

JNPA SB 3K08S ….. .КУВАР………………………………………………………..30 /5/……3 ГОД

JNPA SB 3K13S . . ..ПОСЛАСТИЧАР……………………………………………..15 /3/……3 ГОД

JNPA SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ……………………………………………………..30 /5/……3 ГОД

JNPA SB 4K16S . . . ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР…………. 30 /5/……4 ГОД