КАЛЕНДАР РАДА ЗА АВГУСТ

КАЛЕНДАР РАДА ЗА АВГУСТ
 1. 19.8. среда, Наставничко веће у 9 часова

Дневни ред:

 1. Распоред обавеза за август
 2. Извештај о радовима спроведеним током јула и августа 2020. године на текућем и инвестиционом одржавању школе
 3. Распоред полагања поправних, ванредних и матурских испита, испитне комисије
 4. Подела часова за школску 2020/2021.
 5. Формирање одељења и распоред одељењских старешина
 6. Распоред наставе
 7. Правилник о награђивању – комисија за ажурирање постојећег Правилника
 8. Избор професора за Школски одбор
 9. Именовање помоћника директора
 10. Пријем колега у стални радни однос
 11. Верификација 5. степена
 12. Замене
 13. Платформе које ћемо користити
 14. Записничар за Наставничко веће
 15. Ковид мере
 16. Текућа питања, молбе, захтеви

Почетак поправних испита од 10 часова:

Физичко васпитање у 10 часова: 1-5, 7 ученика: Мијовић Ана, Спасовски Горана, Нистор Михаела, Копчокова Кристина, Калиновић Андре, Вујовић Милена, Вестек Јана ; 1-6, 1 ученик: Јанковић Милован

Комисија: Трифуновић Б, Цветкоски Љ, од. старешина

Основи радног права у 10 часова: 3-3, 1 ученик: Чигоја Мина

Комисија: Радоњин З,  Деља В, Перковић Ј.

Пословна економија у 10 часова: 4-1, 1 ученик: Баљак Бранислав

Комисија: Перић И, Боговић М, Коњевић С.

 • 24.8. понедељак, Наставничко веће у 9 часова
 • 26.8. среда, Почетак матурских испита од 10 часова.

26.8. среда, у 10 ч. Финансијско-рачуноводствена обука: 4-3, 5 ученика: Божин Стефан, Јакубов Татјана, Живковић Тамара, Алавања Бранислава, Јањић Ђорђе

Комисија: Банковић М, Јокић И,

27.8. четвртак,  у 10 ч. Тест за проверу стручно-теоријских знања, 4-3, 1 ученик: Јањић Ђорђе

Комисија: Банковић М, Јокић И, Живуљ М.

Дежурство: Перишић Д.

28.8. петак, у 10 ч. Услуживање-завршни испит  3-7, 1 ученик: Јањић Марко

Комисија: Будалић Б, Добросављев В, Дотлић С.

28.8. петак, у 10 ч.  Српски језик и књижевност, матурски испит, ванредни

Комисија: Лазић М, Ковачевић М.

Дежурство: Марковић Б.

 • 31.8. понедељак, Наставничко веће у 9 часова