ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ – СЕВЕРНА ИТАЛИЈА, ОКТОБАР 2017.