Category Archives: Seminari

24.04. prof. dr Radomir Čolaković održao je predavanje za profesore…

Read more

“Izrada nastavničkog sajta i primena u praksi” , održavanje 29.11…

Read more

Назив програма: I дан – Виртуелни хотел-практична обука наставника за  …

Read more

Organizovan je prevoz za profesore  koji idu na seminar 5.7.…

Read more

Objavljen je Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i…

Read more

28.5.2014. sa početkom u 16h u konferencijskoj sali škole održano…

Read more

Dana, 8.3.2014. od 9h do 16h  profesori ETŠ  “Paja Marganović”…

Read more

8/8